หล่ออะไหล่

  • Introduction of Casting Parts Business Development

    แนะนำการพัฒนาธุรกิจชิ้นส่วนหล่อ

    ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล ISO9001 มีระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน ISO9001 สำหรับการจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด มีผู้จัดการคุณภาพเต็มเวลา ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโปรแกรมตรวจสอบกระบวนการ กระบวนการต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำในการใช้งานและผู้ตรวจสอบเต็มเวลา , คุณภาพของไฟล์ , บันทึกมีความสมบูรณ์ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ