รถปราบดินมัลติฟังก์ชั่น SD7LGP

  • Multi-Function Bulldozer SD7

    รถปราบดินอเนกประสงค์ SD7

    รถปราบดินอเนกประสงค์ SD7 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการขุดและฝังสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนพื้น ออกแบบและประดิษฐ์โดย HBXG โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้: การวางและฝังสายเคเบิลออปติคัล สายเคเบิลเหล็ก สายไฟ การขุด การวาง การฝังด้วยกระบวนการเดียว ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่