เวลาเก็บเกี่ยวสำหรับตลาดยุโรป

Harvest Time For European Market

In ปีที่ผ่านมาHBXG ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาตลาดยุโรป ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราเก็บไว้ เยี่ยมNS ตลาดหลักในยุโรป และ การประชุม ตัวแทนที่ทรงพลัง ถึง หารือ NS แผนความร่วมมือระยะยาว. HBXG ทำมามากมายปรับความเห็นของ NS อุปกรณ์ และประสิทธิภาพs ของ NS สินค้าตามความต้องการของลูกค้าในตลาดยุโรปและค่อยๆได้รับความไว้วางใจจาก ยุโรป ลูกค้าโดยอาศัยอำนาจการแทงเลอคุณภาพ และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงของผลิตภัณฑ์ของเรา เรามี มีของเราเอง ตัวแทนและลูกค้าประจำ. ของเรา ปริมาณการขาย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีต่อปีและ HBXG ค่อยๆขยายส่วนแบ่งการตลาด ในยุโรป

นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ตลาดยุโรปโดยทั่วไปได้รับผลกระทบในระดับต่างๆ กัน. HBXGวิเคราะห์สถานการณ์จริงอย่างรอบคอบs ของตลาดs, ตัวแทนช่วยเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เครือข่าย , พยายาม พัฒนา แหล่งลูกค้าใหม่ และการสร้างความสามารถในการให้บริการที่เข้มแข็ง การสร้างระบบตัวแทน และการสร้างระบบชิ้นส่วนบริการ. ในทางกลับกัน HBXG proมลทินd งานดิจิทัลและอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคือ และ เรา ปรับปรุงคุณภาพและความเร็วของผลิตภัณฑ์ การผลิต การบริการอย่างต่อเนื่อง, เพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นs.

Harvest Time For European Market1

ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ ตลาดยุโรปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการระบาดใหญ่และค่อยๆ เก็บเกี่ยวผลผลิต เวลา. ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน ของ 2564, HBXG ได้รักษาการจัดส่งเป็นชุดปกติที่มีเสถียรภาพs สู่ตลาดยุโรปs, ที่ เป็น คาดว่าจะเปิดตลาดในวงกว้างสำหรับบริษัทและนำมาซึ่งโอกาสในการเติบโตมากขึ้น 

แม้ว่าระดับการผลิตโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดยุโรปจะดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา HBXG ยังฮาs ช่องว่างจากระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เหมือนเคย,HBXG จะพยายามปรับปรุงระดับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนา ธุรกิจส่งออกและมุ่งมั่นสู่ตลาดยุโรปที่ใหญ่ขึ้นบนพื้นฐานของการรวมลูกค้าเดิม

Harvest Time For European Market2


โพสต์เวลา: Sep-30-2021